1 / 4
Nevieš, čo s jazykom?
Príď k nám.Vieme ,ako na to.
2 / 4
Novinka
Konzekutívne tlmočenie z/do angličtiny
3 / 4
Zodpovednosť,spoľahlivosť,precíznosť.
Dôraz na komunikáciu.
4 / 4
Individuálny prístup, moderné učebnice,
príjemná atmosféra.

Cenník kurzov a tlmočenia

Jazyková agentúra ponúka celoročne jazykové kurzy, firemné kurzy a individuálne lekcie podľa špecifických požiadaviek klienta.

  • Kurzy sú vyučované z moderných učebníc s veľkým dôrazom na komunikáciu v cudzom jazyku.
  • Poskytujeme kurzy v rôznych stupňoch Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) A1, A2, B1, B2, C1.

Kurzy prebiehajú počas celého školského roka a sú rozdelené na dvojmesačné cykly. Lekcie bývajú 1x alebo 2x do týždňa (podľa požiadaviek klientov). Suma za dvojmesačný cyklus sa stanovuje podľa počtu odučených lekcií v danom období.


Ceny za tlmočenie stanovujeme na základe vzájomnej dohody. Tlmočnícke služby sa účtujú podľa toho, ako dlho je tlmočník zákazníkovi k dispozícii.


  • Tlmočenie do jednej hodiny – hodinová sadzba.
  • Tlmočenie do 4 hodín – poldenná sadzba.
  • Tlmočenia do 8 hodín – denná sadzba.
Budova
Budova
Budova