1 / 4
Nevieš, čo s jazykom?
Príď k nám.Vieme ,ako na to.
2 / 4
Novinka
Konzekutívne tlmočenie z/do angličtiny
3 / 4
Zodpovednosť,spoľahlivosť,precíznosť.
Dôraz na komunikáciu.
4 / 4
Individuálny prístup, moderné učebnice,
príjemná atmosféra.

Ponúkané jazykové kurzy


Špecializujeme sa na lekcie:

AnglickyAnglický jazyk pre všetky jazykové stupne:


 • angličtina pre začiatočníkov aj pokročilých
 • kurzy všeobecnej angličtiny
 • obchodná angličtina
 • technická angličtina pre firmy
 • prípravné kurzy na certifikáty
 • prípravné kurzy pre maturantov


NemeckyNemecký jazyk. Poskytujeme lekcie na všetkých jazykových úrovniach.


 • všeobecná nemčina
 • face to face (individuálne lekcie)
 • kurzy
 • prípravné kurzy pre maturantov
 • Wirtschaftdeutsch
 • Handelsdeutsch


SlovenskySlovenský jazyk.


 • slovenčina pre cudzincov (face to face) lekcie aj kurzy


Našou výhodou je cenová dostupnosť pre všetkých a poloha našej agentúry v centre mesta (pri reštaurácii Radnica, oproti Mestskému úradu). Lekcie prebiehajú v priateľskej atmosfére a s profesionálnym prístupom vyučujúcich. Pri osvojovaní si cudzieho jazyka sa zameriavame na praktické použitie cudzieho jazyka (čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie, využitie nového jazyka v praktických životných situáciách). Výučba priebeha individuálne alebo v skupinách s maximálnym počtom 8 študentov, s dôrazom na prácu každého účastníka kurzu, s profesionálnym a láskavým prístupom lektora.

Budova
Budova
Budova